Geschiedenis

Fietsvriendinnen is een initiatief van het Landelijk Steunpunt Fiets (LSF). Het LSF is opgericht door Angela van der Kloof, die via deze weg fietslessen gaf aan met name buitenlandse vrouwen. Toch zijn de fietslessen alleen niet genoeg en zullen er kilometers gemaakt moeten worden om de verkeersregels en de zekerheid van het fietsen onder de knie te krijgen. Daarom is Fietsvriendinnen in het leven geroepen.

Sinds april 2008 is Angela bij Mobycon gaan werken. Mobycon is een adviesbureau voor verkeer, vervoer en mobiliteit. En fietsen past heel goed bij Mobycon, waardoor LSF en Fietsvriendinnen bij Mobycon zijn ondergebracht. Het werkt op dezelfde manier, maar heeft een andere naam.

Het  LSF kreeg in 2004 de integratieprijs van het Edgar Doncker Fonds en bracht de commissie PAVEM met prinses Maximà begin 2005 een bezoek aan het Centrum Buitenlandse Vrouwen Tilburg. Hier werd toen de pilot van Fietsvriendinnen met succes uitgevoerd. Het IVN en de Nederlandse Vrouwen Raad organiseerden in 2006 met het LSF de landelijke aftrap van Fietsvriendinnen op de Internationale Vrouwendag : tachtig zeer diverse vrouwen fietsten samen door de Zuid-Hollandse duinen van het waterwingebied. In 2007 is Fietsvriendinnen uitgekozen als project van Ruimte voor contact, een subsidieprogramma van het ministerie van VROM, afdeling Integratie. We organiseren Fietstochten en trainen Fietsvriendinnen in een speciale clinic voor deelname aan de 35-kilometer lange Leontien's Ladies Ride.


Het ontstaan van Fietsvriendinnen

Vanaf 1980

  Fiets- en verkeerslessen aan 'gastarbeiders' in heel Nederland

2001

 - Fietsconferentie Velo-city in Schotland: het idee wordt geboren

2002

 - Inspiratie dag Fietsvriendinnen: presentatie van het idee

2003 / 2004

 - Pilot Fietsvriendinnen bij het centrum Buitenlandse Vrouwen Tilburg

2005

- Prinses Maxima maakt kennis met de  Tilburgse Fietsvriendinnen
- Presentatie van Fietsvriendinnen tijdens Velo-city in Dublin
- Fietsvriendinnen genomineerd voor de Thomas Gansprijs
- BeeWise geeft Fietsgidsen op voor 16 Miljoen Nederlanders
- Duurzame Dinsdag besteed aandacht aan Fietsvriendinnen

2006

- Landelijke aftrap Fietsvriendinnen samen met IVN, NVR en NJR
- Oranje Fonds steunt Fietsvriendinnen
- Fietsvriendinnen presenteert zich op het NVVC van de ANWB
- Nominatie Fietsvriendinnen voor de Tilburgse Solidariteitsprijs
- Uitrol van Fietsvriendinnen in Hilversum, Amsterdam en Purmerend

2007

- Presentatie Fietsvriendinnen op symposium van het Fietsberaad
- Ruimte voor Contact steunt Fietsvriendinnen
- Fietsvriendinnen gaat samenwerken met Leontien Total Sport
- Start ‘Fietsvriendinnen trainen voor de Leontien's Ladies Ride’
- Eerste Fietsvriendinnentocht in Den Haag
- Eerste Fietsvriendinnenclinic in Zwolle
- Eerste deelname van Fietsvriendinnen aan Ladies Ride in Zwolle
- Fietsvriendinnen presenteert zich op festivals en informatiemarkten
- Fietsvriendinnen lokaal actief in 18 gemeenten

 
Mobycon  |  Hoff van Hollantlaan 6  | 5243 SR  ROSMALEN |  T 073 523 10 65