Het activiteitenplan

Dit overzicht kan gebruikt worden bij het beoordelen of je al klaar bent voor het opzetten van een lokaal Fietsvriendinnen-project. Ook kan het opstellen van een activiteitenplan helpen bij het zoeken naar fondsen of aanvragen van subsidie. Veel van de vragen worden uitgebreid besproken in het werkboek dat je bij het Fietsvriendinnen-pakket krijgt. Als voorbereiding is het handig dat je de volgende stappen nu al eens grondig doorloopt:

- Inwerkbijeenkomst coördinatoren
- Introductie in de eigen omgeving
- Werving van deelnemers
- Informatie verstrekken
- Matchen van Fietsvriendinnen
- Volgen, ondersteunen en inspireren
- Het Fietsvriendinnen-netwerk

1. Inwerkbijeenkomst voor coördinatoren.

Kern van het Fietsvriendinnen-pakket is de opleiding van maximaal 3 personen  tot lokale Fietsvriendinnen-coördinator. De cursus duurt een dag en is bedoelt voor de nieuwe coördinator en haar vervangers of assistenten. Wie worden dit bij jullie?


2. Introductie in de eigen omgeving

Elk geslaagd project begint met een klein aantal enthousiaste mensen. Maar hoe hou je het enthousiasme van het eerste uur vast en versterk je dit zelfs? Hoe gaan jullie werken aan draagvlak en het vinden van samenwerkingspartners?


3. Werving van deelnemers en vrijwilligers

Het succes van het project wordt bepaald door de deelnemers en de vrijwilligers:

- Deelnemers zijn vrouwen die sinds kort kunnen fietsen, of nog niet goed zelfstandig in het verkeer durven fietsen. Dit zijn vaak de nieuwe Nederlanders.
- Vrijwilligers zijn vrouwen die goed kunnen fietsen en dat ook graag doen. Dit kunnen vrouwen uit alle windstreken zijn, die de weg en de verkeersregels goed kennen.

Voor het werven van deelnemers en vrijwilligers kunnen verschillende wegen bewandeld worden. Gaan jullie de werving op de beginnende fietsers of juist op de gevorderde fietsers richten? Hoe dan ook, aan beide groepen zal informatie verstrekt moeten worden. Hoe gaan jullie dit doen?


4. Informeren, kennismaken en inwerken

Deelnemers en vrijwilligers die interesse hebben om Fietsvriendin te worden, willen graag persoonlijk geïnformeerd worden over het project. Ook de Fietsvriendinnen-coördinator wil graag wat meer weten over de deelnemers en de vrijwilligers: er is een gesprekje vooraf nodig om een goede match te kunnen maken. Hoe gaan jullie dit aanpakken en hoeveel tijd hebben jullie hiervoor beschikbaar?

5. Matchen van de Fietsvriendinnen

Op basis van bepaalde criteria zullen deelnemers en vrijwilligers met elkaar gematcht worden als Fietsvriendinnen. De Fietsvriendinnen-coördinator doet een voorstel voor een match. Dan volgt een kennismakingsgesprek tussen deelnemer, vrijwilliger en de coördinator. Tijdens dit gesprek kan de eerste afspraak voor een gezamenlijke fietstocht worden gemaakt. Hoe gaan jullie matchen, is er een ruimte beschikbaar en hoeveel tijd hebben jullie hiervoor beschikbaar?

6. Volgen, ondersteunen en inspireren

Na de kennismaking gaat het koppel een aantal keren samen fietsen. Na een bepaalde periode neemt de coördinator contact op met beiden om te vragen hoe het samen fietsen gaat. Om deze betrokkenheid vorm te geven is het ook mogelijk om leuke activiteiten te organiseren waar meerdere Fietsvriendinnen-koppels vrijwillig aan mee kunnen doen. In het werkboek worden enkele ideeën aangedragen. Maar welke ideeën hebben jullie hier al zelf over?

7. Evaluatie

Na een langere periode is het verstandig om te evalueren wat de stand van zaken is van het project. Hoeveel deelnemers zijn er hoe ervaren de deelnemers en de vrijwilligers het project? Is het inwerken en begeleiden naar wens? Moeten er zaken bijgesteld worden? Uitgangspunt van deze evaluatie zijn de richtlijnen die in het Fietsvriendinnen-werkboek zijn opgenomen. Het Landelijk Steunpunt Fiets zal deze evaluatie graag een keertje komen bespreken. Aan de orde komt ook de vraag hoe jullie de continuïteit van het project hebben gewaarborgd. Ons advies is om de activiteiten voor minimaal drie jaar te plannen. Gaat jullie dat lukken? 

8. Het Fietsvriendinnen-netwerk

Het netwerk maakt een belangrijk onderdeel uit van het Fietsvriendinnen-pakket. In het netwerk is ruimte voor ongedwongen uitwisseling van successen en knelpunten van ieder lokaal Fietsvriendinnen-project.  Het netwerk wordt zowel virtueel (via de website) als in de werkelijkheid (een jaarlijkse inspiratiebijeenkomst) door het Landelijk Steunpunt Fiets onderhouden. Deelname aan het netwerk levert veel op, maar vergt ook tijd en inzet. Willen en kunnen jullie hieraan meewerken?

We zijn benieuwd naar jullie plan!

 
Mobycon  |  Hoff van Hollantlaan 6  | 5243 SR  ROSMALEN |  T 073 523 10 65