Biking4U – fietslessen

Mobycon ondersteunt organisaties die fietslessen geven. Het lespakket Biking4U is daar een onderdeel van. Deze lessen zijn opgezet voor kinderen en volwassenen. Veel allochtone vrouwen willen graag leren fietsen. Zij zien om zich heen hoe handig, leuk en gezond het fietsen is. Maar op volwassen leeftijd leren fietsen is niet zo eenvoudig. Angst vormt een grote belemmering. Angst om te vallen, om een geparkeerde auto te beschadigen of om een ongeluk te krijgen. Tijdens de lessen wordt veel aandacht besteed aan het overwinnen van die angst. Stap voor stap leren de lesnemers de fiets steeds beter beheersen en wordt goed geoefend in het verkeer.

Bij het opdoen van ervaring in het dagelijkse verkeer en bij het vinden van veilige fietsroutes, kunnen veel vrouwen wat steun gebruiken. Een Fietsvriendin geeft die steun op een gezellige manier!
Er zijn voorlopig nog genoeg vrouwen die fietsles volgen of hebben gevolgd. Daarom richt Fietsvriendinnen zich bij het zoeken naar ervaren fietsers, die als vrijwilliger actief willen worden. En het leuk vinden om een nieuwe Nederlandse vrouw beter te leren kennen. Voor wie zelf een bijdrage wil leveren aan de bewegingsvrijheid van allochtone vrouwen is Fietsvriendinnen een heel leuk project.

Elke Fietsvriendin krijgt deskundige begeleiding zodat het samen fietsen, ondanks een mogelijke taalbarrière, altijd veilig en verantwoord zal zijn.

 
Mobycon  |  Hoff van Hollantlaan 6  | 5243 SR  ROSMALEN |  T 073 523 10 65