Alkmaar

Door het buurthuis Melis Stoke in Alkmaar wordt al ruim 25 jaar fietsles gegeven aan met name vrouwen van allochtone afkomst. De vaste fietsleerkracht, Ria en een andere vrijwilliger van het buurthuis, Miranda, hebben het initiatief genomen tot het ontwikkelen van een vervolg op de fietslessen, het fietsmaatjesproject Alkmaar. 

Voor hen is namelijk al lang duidelijk dat alleen het volgen van de fietslessen, hoewel deze cursus wel bestaat uit 12 intensieve lessen (theorie en praktijk), nog steeds onvoldoende basis biedt voor de beginnende fietser om op een veilige en zekere manier zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.

Ria en Miranda hebben een derde vrijwilliger gevonden die het project met hen samen uitwerkt en uitvoert met name waar het gaat om het bij elkaar brengen (de matching) van de beginnende en geoefende fietser. 

Indien het u aanspreekt om een fietsmaatje te worden voor een beginnende fietser, of u bent een beginnende fietser, dan kunt u contact opnemen met de coördinator. Dit kan via het buurthuis Melis Stoke of per mail. Zie hieronder.  

Marieke Feld
Coördinator Fietsmaatjesproject Alkmaar
Buurthuis Melis Stoke
(072) 5401522
fietsmaatjesproject@gmail.com

 
Mobycon  |  Hoff van Hollantlaan 6  | 5243 SR  ROSMALEN |  T 073 523 10 65